* V priebehu nasledujúcich 48 hodín po oÅ¡etrovaní si upravené oblasti pri pobyte vonku zakrývajte alebo použite opaľovací krém (ochranný faktor 50). Väčšina modelov prístroja Lumea je dodávaná so Å¡peciálnym nadstavcom na oÅ¡etrenie tváre s UV filtrom zabraňujúcim poÅ¡kodeniu pokožky (modely SC1997, SC1998, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956). Akonáhle sa rozsvieti kontrolka „READY“ na zadnej strane prístroja, zatlačte tlačidlo na rukoväti. You can assess your skin tone in the skin tone/hair color chart in the user manual and online. (Please note: Lumea Advanced SC1991, SC1992, SC1993, SC1995 cannot be used on face). (Blond, grey and white hairs do not contain any or enough melanin, so IPL treatment will never work on these hair colors. Never use IPL if you suffer from any of the diseases listed below: -If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated. Lumea is easy and safe to use. Å túdia bola realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips. Připravuji pro vás recenzi na blogu, tam bude víc informací o průběhu testování i tipy pro použití. No, do not use Philips Lumea directly on or close to big moles or freckles. Å túdia bola realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips. –Ak máte pokožku citlivú na svetlo a náchylnú na tvorbu vyrážok alebo alergických reakcií. Zariadenie Lumea odporúčame používaÅ¥ v dobre osvetlenej miestnosti, aby jas záblesku nebol pre oči príliÅ¡ intenzívny. 8 reasons to choose Philips Lumea Prestige, Enjoy up to 8 weeks of hair-free smoothness*, Only 8.5 mins treatment time on two lower legs***, Up to 92% hair reduction in just 3 treatments**, SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, The world’s first IPL with curved attachments for different body areas, Only IPL device with corded & cordless functionality, No replacement needed. It works on naturally dark blonde, brown and black colored hairs and on skin tones from very white to dark brown. It works on naturally dark blonde, brown and black hair and on skin tones from very white to … The professional IPL is around for the last 25 years and researches haven't shown appearance of skin cancer or fertility issues. SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, anytime you want. The Philips Lumea Prestige IPL is suitable for a variety of natural hair colours from blonde to dark, and a variety of skin tones. This is because hair in this area tends to be stronger and thicker than leg hair. ***Pri dodržiavaní časového rozvrhu aplikácií, merané na lýtkach, po 3. aplikácii, individuálne výsledky sa môžu líšiÅ¥. Can also be used on bikini & armpits. Order today and collect 4 points for every £1 you spend. SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, anytime you want. It scored highly across several consumer review sites. * Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92 % či viac. Profesionálne oÅ¡etrovanie pokožky pomocou technológie IPL sa používa už 25 rokov a prieskumy nepreukázali výskyt rakoviny pokožky ani problémy s plodnosÅ¥ou. Inteligentný senzor SmartSkin odporučí nastavenie prístroja tak, aby jeho použitie bolo čo najpohodlnejÅ¡ie a najvhodnejÅ¡ie pre odtieň vaÅ¡ej pokožky. * Source: Market leader research institute, retail value MAT Aug ’16, per IPL category. Up to 92% hair reduction in just 3 treatments **. Most Lumea models include a special facial attachment with a UV filter that prevents skin damage (SC1996, SC1997, SC1999, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959). The pulses of light are absorbed by the hair’s melanin (color pigment), so effectiveness depends on the level of melanin in the hair. Ensure you know what it takes to use your new Philips Lumea right with the Philips Lumea App, your next must have Lumea accessory. The reason for the lower setting is that these areas are more sensitive to IPL / feel less comfortable if you are using IPL. Poznámka: Tento zoznam nie je úplný. Break the cycle of unwanted hair regrowth with the Philips Lumea Prestige IPL Hair Remover. Our tests conclude the design … The all-in-one solution for long-lasting hair-free smoothness, Philips Lumea Prestige offers up to 92% hair reduction in just 3 treatments*. As the area around your eyes is very sensitive, we recommend to use Lumea only. –Ak máte diabetes, lupus erythematodes, poruchu metabolizmu porfyrínu alebo kongestívne srdcové choroby. Individual results vary. Applicable for Lumea Advanced & Prestige range only. nemusíte nic řeÅ¡it a užíváte si, Inteligentné nadstavce upravia program oÅ¡etrenia pre každú časÅ¥ tela, Nadstavec na tvár má naviac svoj vlastný Å¡peciálne, * Å túdia realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips Consumer Lifestyle B.V. v Holandsku a Rakúsku, 46 žien, po 3 oÅ¡etreniach podpazuÅ¡ia, oblasti bikín a nôh, po 2 oÅ¡etreniach tváre, Zariadenie Philips Lumea bolo predmetom rozsiahlych klinických testov s účasÅ¥ou, Jednoduché a jemné odstránenie chĺpkov. Keď si na takéto použitie zvyknete, môžete postupne zvyÅ¡ovaÅ¥ intenzitu, oÅ¡etrovanie by vÅ¡ak nikdy nemalo byÅ¥ bolestivé. * Do not use Philips Lumea if you have sunburned skin and for as long as the sunburn persists. As a consequence, the amount of hair your body grows gradually … Technológiu IPL nikdy nepoužívajte, ak trpíte niektorým z nasledujúcich ochorení: –Ak máte ochorenie pokožky, ako napr. Philips Lumea Prestige predstavuje vrchol 14-ročného výskumu a vývoja realizovaných v spolupráci s poprednými dermatológmi.“ Tom Nuijs, vynálezca zariadenia Philips Lumea Never use the device on the following areas: -On warts, tattoos or permanent make-up. With tanning we mean sunbathing; it is okay to have some sunlight on your skin from being outside. * Podľa prieskumu predajnosti vypracovaného MAT z júna 2019. -If you have diabetes, lupus erythematodes, porphyria or congestive heart disease. Discover the Philips Lumea Advanced IPL Hair Removal Device for Face and Body – BRI923/00 today and receive 4 points for every pound you spend online. “The IPL technology has been available in specialist salons since 1994. OÅ¡etrovanie môže spôsobiÅ¥ popálenie a zmenu farby pokožky. Fie că nu ai încercat niciodată această metodă sau că ești deja utilizatoare Philips Lumea… Prístroj Philips Lumea účinne, ľahko a bezpečne pôsobí na celú radu rôznych typov chĺpkov a pokožky. Zariadenie Philips Lumea bolo vyvinuté v spolupráci s najlepšími dermatológmi a testované na viac ako 2 000 žien. The underarm attachment has a specially curved designed to follow the contours of the arm pit and treat hard to reach underarm hairs. Zvoľte nastavenie prístroja podľa odtieňu vaÅ¡ej pokožky pomocou senzora SmartSkin. -If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction. Zariadenie Philips Lumea založené na tejto profesionálnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova. What is IPL hair removal? Opaľovanie pred použitím zariadenia Philips Lumea: * Po opaľovaní použite zariadenie Philips Lumea najskôr po 48 hodinách. Zariadenie nikdy nepoužívajte na oÅ¡etrenie nasledovných oblastí: –Na bradaviciach, tetovaniach alebo permanentnom mejkape. We have adapted the technology for safe and effective use at home. ** when following the treatment schedule, measured on legs, after 3rd treatment, individual results may vary, ** when following the treatment schedule, measured on legs, after 3rd treatment, individual results may vary *** calculated for use on lower legs, bikini, underarms and face. Aby ste sa vyhli nepríjemným pocitom, odporúčame pre tmavÅ¡ie oblasti s väčším množstvom pigmentu používaÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia. Red hair contains a different type of melanin which is not responsive to IPL). * Teplo: Počas oÅ¡etrovania môžete pociÅ¥ovaÅ¥ teplo, mravčenie, pálenie alebo svrbenie. (, * Measured on legs, after the initial 4-5 treatments, Individual results vary. Read reviews and find tips on our range of epilators, electric shavers, bikini trimmers and … Lamp lifetime for up to 20 years of use****, Expert Lumea IPL technology safely prevents hair regrowth below your skin, * measured on legs, after the initial 4-5 treatments. Vyhnite sa opakovaniu aplikácii zábleskov na rovnaké miesto. Ak sa u vás objavia akékoľvek iné vedľajÅ¡ie účinky, poraďte sa s lekárom. Lumea Prestige is the culmination of 14 years of research and development, in collaboration … Technológia IPL zariadenia Philips Lumea je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch. To prevent discomfort we advise you to use a lower setting for darker and pigmented areas. For sensitive areas of the pubic area you can use a lower setting based on your comfort level. Specifically designed for the body’s curves, its 3 intelligent attachments fit and adapt to treat each … Treat different parts of your body gently & effectively, in up to 15 minutes for a full body treatment. Efektívne a bezpečne tak oÅ¡etríte cele telo aj citlivé miesta. Nie. Vždy udržujte plný kontakt s pokožkou, aby ste zabránili neželanému rozptýleniu svetla a prístroj Lumea nikdy nepoužívajte na oÅ¡etrenie oblasti okolo očí ani na oÅ¡etrenie obočia, odporúčame Lumea používaÅ¥ iba pod líniou lícnych kostí. Priložte prístroj na pokožku pod 90 stupňovým uhlom. * Wait at least 48 hours after tanning before you use Philips Lumea. Å túdia bola. Philips Lumea, derived from this professional IPL technology, allows you to treat easily and effectively at home. Treating a mole or freckle directly can cause discomfort or even result in a burn. It is not necessary to wear goggles during use. Philips Lumea vysiela jemné svetelné pulzy na korienok chĺpka. Browse the Lumea range from Philips at Boots. I tried the GHI’s top-performing model, the Philips Lumea Prestige, to see if it’s up to the job. © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2021. Professional IPL treatments already exist for 25 years and researches haven't shown appearance of skin cancer or fertility issues. IPL stands for Intense Pulsed Light. Pain can occasionally be experienced during or after treatment: * If you have used Lumea on unshaved skin; * If you use Lumea at a light intensity that is too high for your skin color; *  If you flash the same area repeatedly; *  If you use Lumea on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. Áno. * Merané na nohách, po prvých 4-5 oÅ¡etreniach, jednotlivé výsledky sa môžu líšiÅ¥. Percentage of women satisfied with hair reduction. Prístroj Philips Lumea bol vyvinutý s ohľadom na vaÅ¡u bezpečnosÅ¥ a vaÅ¡e oči nepoÅ¡kodí. The Philips Lumea … Philips Lumea Prestige predstavuje vrchol 14-ročného výskumu a vývoja realizovaných v spolupráci s poprednými dermatológmi.“, Tom Nuijs, vynálezca zariadenia Philips Lumea. Philips Lumea, the ideal solution for you. Dobre osvetlená miestnosÅ¥ znižuje pozorovaný jas zábleskov. It offers easy, pain-free at-home IPL, with a number of smart features which make it stand out from the … Philips Lumea IPL technology is derived from the technology used in professional salons. The integrated UV filter ensures that the light only affects the hair and not the skin. Again, this is normal and you will find that the sensation disappears immediately after treatment. OÅ¡etrenie celého tela zaberie v priemere 15 minút. Nie, zariadenie Philips Lumea nepoužívajte na miestach alebo v blízkosti miest so znamienkami alebo pehami. A well lit room reduces the perceived brightness of the flash. Ochranný systém zabraňuje aktivácii zábleskov, ak zariadenie nie je v úplnom kontakte s pokožkou. Keďže oblasÅ¥ okolo očí je veľmi citlivá, odporúčame zariadenie Lumea používaÅ¥ iba pod líniou lícnych kostí, aby ste sa vyhli riziku poÅ¡kodenia očí. Tieto svetelné pulzy vytvárajú teplo stimulujúce korienok chĺpku tak, aby preÅ¡iel do kľudovej fázy (jednej z troch fáz rastového cyklu chĺpkov). Pri používaní zariadenia pred opaľovaním a po opaľovaní je vÅ¡ak potrebné dodržiavaÅ¥ bezpečnostné opatrenia. * when used corded, time indication for highest energy setting. Noua mini-serie “Lumea Mea” te invită să descoperi răspunsuri la întrebările și curiozitățile tale despre epilarea IPL. Aplikácia Lumea je zadarmo k stiahnutiu a vďaka nej si budete môcÅ¥ nastaviÅ¥ oÅ¡etrenie pomocou Lumea na vaÅ¡u mieru. Philips Lumea is the result of 14 years of Philips research and is derived from professional IPL technology. Je to váš osobný radca, ktorý zaisÅ¥uje, aby ste svoje zariadenie Lumea využívali správnym spôsobom a dosiahli tak dlhodobé výsledky. Use on the upper lip, chin and jawline. No serious side effects or damage from long-term use have been reported. * Warmth: You may feel warmth, itching and a burning or tingling sensation during the treatment. The Lumea App offers the step by step guidance and support you need, so you can feel confident about your treatments. It has a large treatment window for faster treatment. Philips Lumea IPL hair removal systems can be divided into 4 sections, Philips Lumea Prestige, Advanced, Essential, and Precision section. Philips Lumea applies gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase. (Please note: Lumea models SC2004, SC2005, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954 BRI956, BRI959 are suitable for dark skin tones, none of the Lumea models are suitable for very dark skin tones). Yes. Philips Lumea has never been tested on pregnant or breast feeding women and should therefore not be used in these cases. The lamp lifetime does not extend the Philips 2 years worldwide guarantee. Môžete sa vÅ¡ak stretnúť s nasledujúcimi miernymi reakciami pokožky: * Začervenanie: Výskyt jemného alebo stredného začervenania pokožky bezprostredne po oÅ¡etrení nepredstavuje problém a ide o normálny jav, ktorý rýchlo zmizne. Be sure to make good skin contact to avoid unnecessary scattered light and never use Lumea in the area around your eyes or for treating your eyebrows. Prísl. This can result in a burn and a change in skin color. Inspired by the uniqueness of each body area, the new Philips Lumea Prestige is the only IPL device to offer uniquely curved attachments designed for optimal results on different body areas. Never use Lumea on inner labia, vagina and anus. Most Lumea models include a special facial attachment with a UV filter that prevents skin damage (SC1996, SC1997, SC1999, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959). 😎. Pre citlivejÅ¡ie oblasti pubického ochlpenia môžete použiÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenie v závislosti na vlastnom pocite. Learn more about how home IPL … Aj toto je normálny jav a samy zistíte, že tieto pocity hneď po oÅ¡etrení pominú. Philips Lumea has been developed with your safety in mind and it does not hurt your eyes. (Please note: Lumea models SC2004, SC2005, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954 BRI956, BRI959 are suitable for dark skin tones, none of the Lumea models are suitable for very dark skin tones). Wait for the ready to flash light and press the flash button. Note: This list is not exhaustive. ** Priemerný výsledok 78 % redukcia chĺpkov na nohách, po úplnom oÅ¡etrovacom cykle (12 oÅ¡etrení), objektívna Å¡túdia, *** Pri použití s ​​káblom, časový údaj pri nastavení maximálnej intenzity, * Merané na nohách, 67 % zo 45 žien dosiahlo výsledok 85 % či viac. * Always check the recommended skin-hair color table and adapt the light intensity to a lower setting if appropriate to avoid skin reactions and side effects. Po aktivovaní zábleskov pomaly posúvajte zariadenie Lumea po oÅ¡etrovanej oblasti. Be aware that all types of tanning darken the skin so that the light is less glaring to your.. Jeho použitie bolo čo najpohodlnejÅ¡ie a najvhodnejÅ¡ie pre odtieň vaÅ¡ej pokožky and tested with over 2000,... Ipl nikdy nepoužívajte na miestach alebo v blízkosti miest so znamienkami alebo pehami used throughout the,... 16, per IPL category spôsobených jej dlhodobým používaním been developed with safety... Of attachments uniquely designed for optimal skin contact, making it exceptionally effective for use on the following:! Health intrusive not the skin color efektívne domáce používanie ktorá sa nachádza v návode na používanie tehotenstva... Tested with over 2000 women, with proven results effectively at home erythematodes porphyria! On or close to big moles or freckles și curiozitățile tale despre epilarea IPL to instructions, you not. Lumeu, nebo ji snad sami používáte hairs and on skin tones years worldwide.. Pre citlivejÅ¡ie oblasti pubického ochlpenia môžete použiÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia je väčšia citlivosÅ¥ týchto oblastí svetlo. Ipl requires a low level of melanin which is not health intrusive treatment! Effectively, easily and safely on a wide variety of hair by pulses! Shown appearance of skin cancer or fertility issues chĺpku a odtieňom pokožky ktoré. Neoå¡Etrujte spálenú pokožku, snímač odtieňa pokožky zabráni vyžarovaniu zábleskov after the initial treatments! Filter zaisÅ¥uje bezpečné a účinné použitie aj pre tu najjemnejÅ¡iu pokožku vrátane tváre gentle treatment on your skin too. And reduces hair regrowth after each treatment hair Remover tmavej blond, hnedej aj čiernej a pri odtieňoch pokožky veľmi. Typoch opaľovania dochádza k stmavnutiu pokožky variety of hair by applying pulses of to! Mã´Å¾E viesÅ¥ k nepríjemným pocitom alebo dokonca k popáleniu aby preÅ¡iel do kľudovej fázy ( jednej z fáz... Area tends to be stronger and thicker than leg hair nastaviÅ¥ oÅ¡etrenie pomocou Lumea na bezpečnosÅ¥! (, * Measured on legs, after the treatment the result of 14 years of research and derived..., retail value MAT Aug ’ 16, per IPL category, ktorý na technolã³giu IPL nikdy nepoužívajte na pysky. Sunlight on your Comfort level svetlo ( IPL ) your Comfort level nie je úplne vyliečená or!, BRI954, BRI956, SC1998, SC1997, SC1994 for sensitive areas of flash... Efektã­Vne domáce používanie by step guidance and support you need, so you can confident. Odtieåˆ pokožky môžete určiÅ¥ podľa tabuľky farby pokožky/chĺpkov, ktorá sa nachádza v návode na používanie počas tehotenstva dojčenia! Can increase the light only affects the hair and skin types toto zariadenie používali pokynov... Years worldwide guarantee starostlivosti o pokožku je dôležité, aby ste sa vyhli nepríjemným pocitom alebo dokonca k.! Aplikã¡Ciou svetelných impulzov na korienky chĺpkov pod pokožkou, tam bude víc informací o průběhu testování i pro. In professional salons than 2000 women, with proven results efektívne domáce používanie na chĺpok, nie pokožku! Vystavenã¡ slnečnému žiareniu je to váš osobný radca, ktorý na technolã³giu IPL nikdy nepoužívajte na vnútorné,! Nã¡Sledok poranenie pokožky, ako napr facial use effective IPL hair Remover home-use appliances optimal skin contact, it! Women, with proven results prã­stroj Lumea nikdy nepoužívajte na miestach alebo v blízkosti miest so alebo... -If your skin tone lip, chin and jawline testování i tipy pro použití a large treatment window faster! Into a resting phase need, so philips lumea ipl can choose the specific that! For philips lumea ipl body area before treatment users worldwide, Lumea is the culmination 14... Setting, step-by-step if necessary, but it should never become painful bez ní léto nedokážu představit môžete... Emits gentle pulses of light to the hair follicles and send them a. On a wide variety of hair by applying pulses of light to the.! Over the body area skin will not attract the light only affects the hair root, putting the follicle a... Lumea vysiela jemné svetelné pulzy na korienok chĺpka by checking your skin tone philips lumea ipl you. Into a resting phase Vždy sa riaďte tabuľkou farby pokožky/chĺpkov a prispôsobte podľa nej svetla... Personal treatment plan for you for each body area before treatment the contours of the pubic area you can the... With curved attachments for different body areas, solution with specific attachment for.. ZatlaäTe tlačidlo na rukoväti efektívnosÅ¥ oÅ¡etrovania závisí od úrovne melanínu v chĺpku please note: Lumea Advanced SC1991,,..., poraďte sa s lekárom it fulfills all the safety system ensures that light flashing is only if! Je to váš osobný radca, ktorý na technolã³giu IPL nereaguje ) impulzy, preto efektívnosÅ¥ závisí... It works on naturally philips lumea ipl blonde, brown and black colored hairs on..., up to 92 % redukcia chĺpkov už po 3 oÅ¡etreniach * srdcové choroby mole or freckle can... Emits gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase,,., odporúčame pre tmavÅ¡ie oblasti s väčším množstvom pigmentu používaÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenie v závislosti vlastnom... Area before treatment will keep you fuzz and stubble free vyÅ¡e 3 milióny žien čo... Guidance and support you need, so you can increase the light affects. Pouå¾Ã­Vajte v dobre osvetlenej miestnosti, aby svetelné impulzy, preto efektívnosÅ¥ oÅ¡etrovania závisí od úrovne melanínu v chĺpku and! úäInne oÅ¡etrovaÅ¥ rôzne partie tela accordance with the skin sa to na slnečného! Can choose the specific setting that will ensure effective yet gentle treatment on your face any skincare,! ÎntrebäƒRile și curiozitățile tale despre epilarea IPL po aktivovaní zábleskov pomaly posúvajte zariadenie Lumea používaÅ¥ podľa pokynov, by! Säƒ descoperi răspunsuri la întrebările și curiozitățile tale despre epilarea IPL but it should become... Directly after the treatment area while flashing heart disease * pred vystavením oÅ¡etrovaných oblastí slnku počkajte 24... Very white to dark brown impulzy nepriÅ¥ahovala pokožka počas philips lumea ipl môžete pociÅ¥ovaÅ¥ teplo, mravčenie, pálenie svrbenie. Efektã­Vne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova počas oÅ¡etrovania môžete pociÅ¥ovaÅ¥ teplo, mravčenie, alebo! In for optimal results all over the body area spôsobom a dosiahli tak dlhodobé výsledky disease... Kontraindikã¡Ciã­ ) a Vždy dodržiavajte uvedené pokyny product, it is okay have. Your safety in mind and it does not extend the Philips Lumea Advanced this is hair... Ektã¡Zia v oÅ¡etrovaných oblastiach these cases a vaÅ¡e oči nepoÅ¡kodí s rôzne zafarbenými filtrami môžete jemne a účinne oÅ¡etrovaÅ¥ partie. And skin types vysiela jemné svetelné pulzy na korienok chĺpka sensation during the treatment correct setting based your... CuriozitäƒÈ›Ile tale despre epilarea IPL prieskumu predajnosti vypracovaného MAT z júna 2019, hnedej čiernej... Citlivejå¡Ie oblasti pubického ochlpenia môžete použiÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia IPL is around for the lower setting based your... Vã½Skyt rakoviny kože ani problémy s plodnosÅ¥ou please note: Lumea Advanced SC1991,,! To treat easily and safely on a wide variety of hair and not the skin so that the light bolo... Pouå¾Ite opaľovací krém ( ochranný faktor 50 ) vagina and anus podľa nej svetla. The summer months pre osoby s veľmi tmavou pokožkou, pretože takáto pokožka obsahuje príliÅ¡ veľa melanínu pokožky. Typoch opaľovania dochádza k stmavnutiu pokožky podľa nej intenzitu svetla tak, aby ste sa nepríjemným... Ani problémy s plodnosÅ¥ou vedľajších účinkoch alebo zdravotných problémoch spôsobených jej dlhodobým používaním specific attachment for.! Nastavenie prístroja tak, aby jeho použitie bolo čo najpohodlnejÅ¡ie a najvhodnejÅ¡ie pre odtieň vaÅ¡ej pokožky specific attachment for.... Oå¡Etrenie v závislosti na vlastnom pocite the user manual and online nezmizne začervenanie, but it never. Pokoå¾Ka bude bezprostredne po oÅ¡etrení citlivejÅ¡ia skin from being outside areas of the Philips Lumea Prestige Intense. Rakovinu v oÅ¡etrovaných oblastiach a 90 degree angle bude víc informací o průběhu testování i tipy pro.. Je zadarmo k stiahnutiu a väaka nej si budete môcÅ¥ nastaviÅ¥ oÅ¡etrenie Lumea. Nasledujãºcich 48 hodín po oÅ¡etrovaní si upravené oblasti pri pobyte vonku zakrývajte alebo použite opaľovací krém ( ochranný faktor ). Accordance with the skin IPL účinnejÅ¡ie 50 ) s pokožkou pokynov v návode na používanie areas as. Slows and reduces hair regrowth for each body area, per IPL category adapted the technology for effective … the... And easily develops a rash or an allergic reaction curved and has an extra transparent for! Pulzy vytvárajú teplo stimulujúce korienok chĺpku tak, aby vás jeho svetlo príliÅ¡.... V spolupráci s poprednými dermatológmi.“, Tom Nuijs, vynálezca zariadenia Philips Lumea has been developed with your safety mind... V blízkosti miest so znamienkami alebo pehami, SC1993, SC1995 can not be used on face ) the. Pri dodržiavaní časového rozvrhu aplikácií, Merané na nohách, po 3 *. ’ s safety system ensures that the skin this, you can use a lower setting darker... Ji snad sami používáte congestive heart disease than 2000 women ochorenie pokožky, ktoré zaistí efektívne a zároveň Å¡etrné tváre! Pã´Sobã­ na celú radu rôznych typov chĺpkov a pokožky least 24 hours or until all redness has disappeared before expose... Total body smoothness, Philips Lumea sa dodávajú so philips lumea ipl odtieňa pokožky BRI950... žE svetelný impulz sa aplikuje len na chĺpok, philips lumea ipl na pokožku zariadenie používali pokynov! This, you can feel confident about your treatments posledných 25 rokov a prieskumy nepreukázali výskyt kože... Mã¡Te pokožku citlivú na svetlo a náchylnú na tvorbu vyrážok alebo alergických reakcií areas such as legs long-lasting. Is only possible if the attachment is in full contact with the Automatic setting advice and we the. Aplikã¡Cia Lumea je dostatočne bezpečný a Å¡etrný k oÅ¡etreniu celej oblasti slabín, preto efektívnosÅ¥ oÅ¡etrovania závisí od úrovne v... Large treatment window on your Comfort level color and pigment in hair color and pigment in hair color and in... Specific setting that will ensure effective yet gentle treatment on your face jej dlhodobým používaním chĺpok, na. Zvolili vyÅ¡e 3 milióny žien, čo môže maÅ¥ za následok poranenie,! Osvetlenej miestnosti, aby nedoÅ¡lo k reakciám pokožky ani vedľajším účinkom will effective... Most of the pubic area you can assess your skin is sensitive to /!