Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie - ślub na pięćdziesiąt osiem lat

Wędrówki po ziemi świętokrzyskiej - okolice Sandomierza. Cz. 2

Wędrówki po ziemi świętokrzyskiej - okolice Sandomierza. Cz. 1